Vision

Isang natatangi, malaya at pro-aktibong Sanggunian na kumikilala sa patnubay ng Poong Maykapal sa pangangalaga at pagpapaunlad sa pangkalahatang kapakanan ng mga Bulakenyo sa pamamagitan ng makabago at mataas na uri ng pagbabatas.

Mission

  • Makagawa ng mga batas na tutugon sa pangangailangan at lulutas ng mga pangunahing suliranin ng pamayanan sa lalawigan.
  • Ipakita ang pagkakaisa ng Sanggunian sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga batas na magpapatupad ng mga proyektong pangkalinangan para sa malakas na gitnang uri ng pamumuhay ng mga mamamayan sa lalawigan.
  • Ipakita ang katatagan ng Sanggunian sa pagharap sa mga hamon at pagsubok sa pangangalaga ng mga mamamayan, kapaligiran, kalikasan at maging kabahagi ng iba’t-ibang sektor ng lipunan para sa kanilang proteksyon, karapatan at kalayaan.