Standing Committees (2007-2010)

 1. Committee on Appropriations (Lupon sa Paglalaan)
  Chair : Hon. Glenn B. Santos
  Vice-Chair : Hon. Christian D. Natividad
  Members : Hon. Ariel S. Arceo
      Hon. Enrique V. Viudez II
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.

 2. Committee on Women, Family and Social Services (Lupon sa Kababaihan, Pamilya at Paglilingkod Lipunan)
  Chair : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
  Vice-Chair : Hon. Glenn B. Santos
  Members : Hon. Ernesto S. Sulit
      Hon. Vicente C. Cruz, Sr.
      Hon. Ferdinand V. Estrella

 3. Committee on Human Rights (Lupon sa Karapatang Pantao)
  Chair : Hon. Ferdinand V. Estrella
  Vice-Chair : Hon. Patrocinio F. Laderas
  Members : Hon. Eulogio C. Sarmiento III
      Hon. Ramon R. Posadas
      Hon. Ernesto S. Sulit

 4. Committee on Youth and Sports Development (Lupon sa Kabataan at Pagpapaunlad ng Palakasan)
  Chair : Hon. Mark Joseph L. Guillermo
  Vice-Chair : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
  Members : Hon. Glenn B. Santos
      Hon. Christian D. Natividad
      Hon. Eulogio C. Sarmiento III

 5. Committee on Environmental Protection (Lupon sa Pangangalaga sa Kapaligiran)
  Chair : Hon. Patrocinio F. Laderas
  Vice-Chair : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
  Members : Hon. Enrique V. Viudez II
      Hon. Vicente C. Cruz, Sr.
      Hon. Michael C. Fermin

 6. Committee on Cooperatives (Lupon sa Kooperatiba)
  Chair : Hon. Michael C. Fermin
  Vice-Chair : Hon. Glenn B. Santos
  Members : Hon. Ramon R. Posadas
      Hon. Vicente C. Cruz, Sr.

 7. Committee on Barangay Affairs (Lupon sa Ugnayang Pambarangay)
  Chair : Hon. Ferdinand V. Estrella
  Vice-Chair : Hon. Glenn B. Santos
  Members : Hon. Christian D. Natividad
      Hon. Ariel S. Arceo
      Hon. Michael C. Fermin

 8. Committee on Ways and Means (Lupon sa Pamamaraan at Pagkukunan)
  Chair : Hon. Glenn B. Santos
  Vice-Chair : Hon. Ramon R. Posadas
  Members : Hon. Eulogio C. Sarmiento III
      Hon. Ernesto S. Sulit
      Hon. Fedinand V. Estrella

 9. Committee on Education (Lupon sa Edukasyon)
  Chair : Hon. Christian D. Natividad
  Vice-Chair : Hon. Enrique V. Viudez II
  Members : Hon. Glenn B. Santos
      Hon. Vicente C. Cruz, Sr.
      Hon. ichael C. Fermin

 10. on Health (Lupon sa Kalusugan)
  Chair : Hon. Enrique V. Viudez II
  Vice-Chair : Hon. Ernesto S. Sulit
  Members : Hon. Ramon R. Posadas
      Hon. Eulogio C. Sarmiento III
      Hon. Mark Joseph L. Guillermo

 11. Committee on Peace and Order (Lupon sa Kapayapaan at Kaayusan)
  Chair : Hon. Enrique V. Viudez II
  Vice-Chair : Hon. Patrocinio F. Laderas
  Members : Hon. Ferdinand V. Estrella
      Hon. Vicente C. Cruz, Sr.
      Hon. Michael C. Fermin

 12. Committee on Public Works (Lupon sa Pagawaing Bayan)
  Chair : Hon. Ernesto S. Sulit
  Vice-Chair : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
  Members : Hon. Ramon R. Posadas
      Hon. Patrocinio F. Laderas
      Hon. Eulogio C. Sarmiento III

 13. Committee on Land Use (Lupon sa Gamit-Lupa)
  Chair : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
  Vice-Chair : Hon. Enrique V. Viudez II
  Members : Hon. Patrocinio F. Laderas
      Hon. Ariel S. Arceo
      Hon. Christian D. Natividad

 14. Committee on Agriculture (Lupon sa Agrikultura)
  Chair : Hon. Patrocinio F. Laderas
  Vice-Chair : Hon. Ernesto S. Sulit
  Members : Hon. Vicente C. Cruz, Sr.
      Hon. Ferdinand V. Estrella
      Hon. Enrique V. Viudez II

 15. Committee on Trade and Industry (Lupon sa Kalakalan at Industriya)
  Chair : Hon. Ramon R. Posadas
  Vice-Chair : Hon. Glenn B. Santos
  Members : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Christian D. Natividad
      Hon. Ariel S. Arceo

 16. Committee on Tourism, Culture and the Arts (Lupon sa Turismo, Kultura at Sining)
  Chair : Hon. Ernesto S. Sulit
  Vice-Chair : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
  Members : Hon. Glenn B. Santos
      Hon. Ariel S. Arceo
      Hon. Michael C. Fermin

 17. Committee on Transportation and Communications (Lupon sa Transportasyon at Komunikasyon)
  Chair : Hon. Christian D. Natividad
  Vice-Chair : Hon. Ramon R. Posadas
  Members : Hon. Enrique V. Viudez II
      Hon. Michael C. Fermin
      Hon. Vicente C. Cruz, Sr.

 18. Committee on Labor and Employment (Lupon sa Paggawa at Hanapbuhay)
  Chair : Hon. Ramon R. Posadas
  Vice-Chair : Hon. Christian D. Natividad
  Members : Hon. Enrique V. Viudez II
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Eulogio C. Sarmiento III

 19. Committee on Justice and Good Government (Lupon sa Katarungan at Mabuting Pamamahala)
  Chair : Hon. Ramon R. Posadas
  Vice-Chair : Hon. Ernesto S. Sulit
  Members : Hon. Christian D. Natividad
      Hon. Enrique V. Viudez II
      Hon. Ariel S. Arceo

 20. Committee on Civil Service (Lupon sa Lingkod Pamahalaan)
  Chair : Hon. Ernesto S. Sulit
  Vice-Chair : Hon. Ramon R. Posadas
  Members : Hon. Patrocinio F. Laderas
      Hon. Christian D. Natividad
      Hon. Ariel S. Arceo

 21. Committee on Legislative Backstopping
  Chair : Hon. Christian D. Natividad
  Vice-Chair : Hon. Ramon R. Posadas
  Members : Hon. Patrocinio F. Laderas
      Hon. Ernesto S. Sulit
      Hon. Vicente C. Cruz, Sr.

 22. Committee on Rules
  Chair : Hon. Glenn B. Santos
  Vice-Chair : Hon. Patrocinio F. Laderas
  Members : Hon. Christian D. Natividad
      Hon. Ernesto S. Sulit
      Hon. Ariel S. Arceo

 23. Oversight and Legislative Affairs Committee
  Chair : Hon. Michael C. Fermin
  Vice-Chair : Hon. Glenn B. Santos
  Members : Hon. Christian D. Natividad
      Hon. Ernesto S. Sulit
      Hon. Eulogio C. Sarmiento III