Standing Committees (2013-2016)

 1. Committee on Appropriations (Lupon sa Paglalaan)
  Chairman : Hon. Daniel R. Fernando
  Vice-Chairman : Hon. Michael C. Fermin
  Members : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Rino V. Castro
      Hon. Felix V. Ople

 2. Committee on Women and Family(Lupon sa Kababaihan at Pamilya)
  Chairman : Hon. Therese Cheryll B. Ople
  Vice-Chairman : Hon. Eulogio C. Sarmiento III
  Members : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Ramon R. Posadas
      Hon. Felix V. Ople

 3. Committee on Human Rights (Lupon sa Karapatang Pantao)
  Chairman : Hon. Ramon R. Posadas
  Vice-Chairman : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
  Members : Hon. Felix V. Ople
      Hon. Eulogio C. Sarmiento III
      Hon. Josef Andrew T. Mendoza
      Hon. Therese Cheryll B. Ople

 4. Committee on Youth and Sports Development (Lupon sa Kabataan at Pagpapaunlad ng Palakasan)
  Chairman : Hon. Michael C. Fermin
  Vice-Chairman : (vacant)
  Members : Hon. Rino V. Castro
      Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Hon. Felix V. Ople
      Hon. Eulogio C. Sarmiento III

 5. Committee on Environmental Protection and Climate Change (Lupon sa Pangangalaga sa Kapaligiran)
  Chairman : Hon. Felix V. Ople
  Vice-Chairman : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
  Members : Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Michael C. Fermin
      Hon. Rino V. Castro
      Hon. Ramon R. Posadas
      Hon. Eulogio C. Sarmiento III

 6. Committee on Cooperatives (Lupon sa Kooperatiba)
  Chairman : Hon. Allan Ray A. Baluyut
  Vice-Chairman : Hon. Ramon R. Posadas
  Members : Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Felix V. Ople
      Hon. Michael C. Fermin
      Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.

 7. Committee on Barangay Affairs (Lupon sa Ugnayang Pambarangay)
  Chairman : Hon. Mark Cholo I. Violago
  Vice-Chairman : Hon. Therese Cheryll B. Ople
  Members : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Hon. Ramon R. Posadas
      Hon. Felix V. Ople

 8. Committee on Ways and Means (Lupon sa Pamamaraan at Pagkukunan)
  Chairman : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Michael C. Fermin
  Members : Hon. Allan Ray A. Baluyut
      Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Felix V. Ople
      Hon. Eulogio C. Sarmiento III
      Hon. Rino V. Castro

 9. Committee on Education (Lupon sa Edukasyon)
  Chairman : Hon. Michael C. Fermin
  Vice-Chairman : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
  Members : Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Rino V. Castro
      Hon. Felix V. Ople
      Hon. Ramon R. Posadas

 10. Committee on Health (Lupon sa Kalusugan)
  Chairman : Hon. Eulogio C. Sarmiento III
  Vice-Chairman : Hon. Rino V. Castro
  Members : Hon. Michael C. Fermin
      Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Felix V. Ople
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.

 11. Committee on Peace and Order (Lupon sa Kapayapaan at Kaayusan)
  Chairman : Hon. Ramon R. Posadas
  Vice-Chairman : Hon. Rino V. Castro.
  Members : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Felix V. Ople
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.

 12. Committee on Public Works and Infrastructure(Lupon sa Pagawaing Bayan)
  Chairman : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Rino V. Castro
  Members : Hon. Michael C. Fermin
      Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Hon. Felix V. Ople

 13. Committee on Land Use, Urban Planning and Housing (Lupon sa Gamit-Lupa)
  Chairman : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Rino V. Castro
  Members : Hon. Michael C. Fermin
      Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Hon. Ramon R. Posadas
      Hon. Felix V. Ople
      Hon. Eulogio C. Sarmiento III

 14. Committee on Agriculture and Fisheries (Lupon sa Agrikultura)
  Chairman : Hon. Norinyl B. Sulit-Villanueva
  Vice-Chairman : Hon. Felix V. Ople
  Members : Hon. Rino V. Castro
      Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Eulogio C. Sarmiento III
      Hon. Mark Cholo I. Violago

 15. Committee on Trade and Industry (Lupon sa Kalakalan at Industriya)
  Chairman : Hon. Ramon R. Posadas
  Vice-Chairman : (vacant)
  Members : Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Felix V. Ople
      Hon. Allan Ray A. Baluyut
      Hon. Michael C. Fermin
      Hon. Mark Cholo I. Violago

 16. Committee on Tourism, Culture and the Arts (Lupon sa Turismo, Kultura at Sining)
  Chairman : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
  Vice-Chairman : (vacant)
  Members : Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Rino V. Castro
      Hon. Michael C. Fermin
      Hon. Felix V. Ople

 17. Committee on Transportation
  Chairman : Hon. Allan Ray A. Baluyut
  Vice-Chairman : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
  Members : Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Felix V. Ople
      Hon. Ramon R. Posadas

 18. Committee on Labor and Overseas and Local Employment
  Chairman : Hon. Felix V. Ople
  Vice-Chairman : Hon. Michael C. Fermin
  Members : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Ramon R. Posadas

 19. Committee on Justice and Good Government (Lupon sa Katarungan at Mabuting Pamamahala)
  Chairman : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Therese Cheryll B. Ople
  Members : Hon. Felix V. Ople
      Hon. Rino V. Castro
      Hon. Allan Ray A. Baluyut

 20. Committee on Civil Service (Lupon sa Lingkod Pamahalaan)
  Chairman : Hon. Rino V. Castro
  Vice-Chairman : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
  Members : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Felix V. Ople
      Hon. Ramon R. Posadas

 21. Legislative Backstopping Committee
  Chairman : Hon. Felix V. Ople
  Vice-Chairman : Hon. Michael C. Fermin
  Members : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Ramon R. Posadas

 22. Committee on Rules
  Chairman : Hon. Michael C. Fermin
  Vice-Chairman : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
  Members : Hon. Rino V. Castro
      Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Felix V. Ople
      Hon. Ramon R. Posadas

 23. Oversight and Legislative Affairs Committee
  Chairman : Hon. Josef Andrew T. Mendoza
  Vice-Chairman : Hon. Mark Cholo I. Violago
  Members : Hon. Felix V. Ople
      Hon. Ramon R. Posadas
      Hon. Rino V. Castro
      Hon. Allan Ray A. Baluyut

 24. Committee on Ethics and Privileges
  Chairman : Hon. Therese Cheryll B. Ople
  Vice-Chairman : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
  Members : Hon. Felix V. Ople
      Hon. Rino V. Castro
      Hon. Eulogio C. Sarmiento III

 25. Committee on Games and Amusements
  Chairman : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Rino V. Castro
  Members : Hon. Michael C. Fermin
      Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Hon. Felix V. Ople
      Hon. Eulogio C. Sarmiento III

 26. Committee on Social Services
  Chairman : Hon. Eulogio C. Sarmiento III
  Vice-Chairman : Hon. Therese Cheryll B. Ople
  Members : Hon. Rino V. Castro
      Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Hon. Felix V. Ople
      Hon. Michael C. Fermin
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.

 27. Committee on Communications, Information Technology and Mass Media
  Chairman : Hon. Norynil B. Sulit-Villanueva
  Vice-Chairman : Hon. Michael C. Fermin
  Members : Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Allan Ray A. Baluyut
      Hon. Rino V. Castro
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Felix V. Ople

 28. Committee on Public Utilities
  Chairman : Hon. Rino V. Castro
  Vice-Chairman : Hon. Michael C. Fermin
  Members : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Hon. Eulogio C. Sarmiento III
      Hon. Felix V. Ople
      Hon. Ramon R. Posadas

 29. Committee on Economic Enterprise
  Chairman : Hon. Rino V. Castro
  Vice-Chairman : Hon. Ramon R. Posadas
  Members   Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Eulogio C. Sarmiento III
      Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Hon. Felix V. Ople
      Hon. Michael C. Fermin

 30. Committee on Agrarian Reform
  Chairman : Hon. Norynil B. Sulit-Villanueva
  Vice-Chairman : Hon. Mark Cholo I. Violago
  Members : Hon. Enrique V. Dela Cruz, Jr.
      Hon. Therese Cheryll B. Ople
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Rino V. Castro
      Hon. Felix V. Ople