header

KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGPAPALIT NG PANGALAN NG TANGGAPAN NG PROVINCIAL YOUTH, SPORTS, EMPLOYMENT AND DEVELOPMENT OFFICE (PYSEDO) NA MAGING PROVINCIAL YOUTH SPORTS PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES OFFICE (PYSPESO) AT LUMIKHA NG ISANG (1) ADMINISTRATIVE P

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 396-T
Date Approved: July 27, 2017

KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGPAPALIT NG PANGALAN NG TANGGAPAN NG PROVINCIAL YOUTH, SPORTS, EMPLOYMENT AND DEVELOPMENT OFFICE (PYSEDO) NA MAGING PROVINCIAL YOUTH SPORTS PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES OFFICE (PYSPESO) AT LUMIKHA NG ISANG (1) ADMINISTRATIVE POSITION AT LABING ISANG (11) REGULAR PLANTILLA POSITIONS