header

KAUTUSANG PINAGTITIBAY ANG IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS NG PANLALAWIGANG KAUTUSAN BLG. 23-2016 NA NAGTATADHANA SA PAGBIBIGAY NG DISKWENTO AT IBA PANG BENEPISYO SA MGA SOLO PARENTS, ALINSUNOD SA REPUBLIC ACT 8972 SA LALAWIGAN NG BULACAN

Author: BOARD MEMBER
Code: ORD. NO. 36-2017
Date Approved: June 1, 2017

KAUTUSANG PINAGTITIBAY ANG IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS NG PANLALAWIGANG KAUTUSAN BLG. 23-2016 NA NAGTATADHANA SA PAGBIBIGAY NG DISKWENTO AT IBA PANG BENEPISYO SA MGA SOLO PARENTS, ALINSUNOD SA REPUBLIC ACT 8972 SA LALAWIGAN NG BULACAN