header

KAUTUSANG NAGSUSUSOG SA PANLALAWIGANG KAUTUSAN BLG. 04-T’04, NA MAY PAMAGAT NA: KAUTUSANG NAGTATAKDA NG MALAWAKANG SISTEMA NG SUPORTA SA KAPAKANAN NG MGA BATA NA MAKIKILALA BILANG "BATAS SA KAPAKANAN NG MGA BATA NG BULACAN" O "CHILDREN'S WELFARE CODE OF

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 277-T
Date Approved: May 18, 2017

KAUTUSANG NAGSUSUSOG SA PANLALAWIGANG KAUTUSAN BLG. 04-T’04, NA MAY PAMAGAT NA: KAUTUSANG NAGTATAKDA NG MALAWAKANG SISTEMA NG SUPORTA SA KAPAKANAN NG MGA BATA NA MAKIKILALA BILANG “BATAS SA KAPAKANAN NG MGA BATA NG BULACAN” O “CHILDREN’S WELFARE CODE OF BULACAN”