header

KAUTUSAN NA NAGTATAKDA SA BUWAN NG SETYEMBRE BILANG BUWAN NG TURISMO KUNG SAAN MAGKAKAROON NG PATIMPALAK, PAGKILALA AT PARANGAL SA NATATANGING TURISMO NA TATAWAGING "GAWAD SINGKABAN"

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 276-T
Date Approved: May 18, 2017

KAUTUSAN NA NAGTATAKDA SA BUWAN NG SETYEMBRE BILANG BUWAN NG TURISMO KUNG SAAN MAGKAKAROON NG PATIMPALAK, PAGKILALA AT PARANGAL SA NATATANGING TURISMO NA TATAWAGING “GAWAD SINGKABAN”