header

KAUTUSAN NA NAGTATADHANA SA PAGSASAGAWA NG TAUNANG “EARTHQUAKE DRILL” SA LAHAT NG BAYAN AT LUNGSOD SA LALAWIGAN NG BULACAN

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 196-T
Date Approved: March 30, 2017

KAUTUSAN NA NAGTATADHANA SA PAGSASAGAWA NG TAUNANG “EARTHQUAKE DRILL” SA LAHAT NG BAYAN AT LUNGSOD SA LALAWIGAN NG BULACAN