header

KAUTUSAN NA NAGREREGULA NG PAGBEBENTA NG “RUGBY”, “SOLVENT” AT IBA PANG URI NG “SEALANT” SA MGA HARDWARE STORE, GROCERY AT IBA PANG ESTABLISIMIYENTO SA LALAWIGAN NG BULACAN AT ANG PAGBABAWAL SA PAGBEBENTA NITO SA MGA MENOR DE EDAD

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 187-T
Date Approved: March 23, 2017

KAUTUSAN NA NAGREREGULA NG PAGBEBENTA NG “RUGBY”, “SOLVENT” AT IBA PANG URI NG “SEALANT” SA MGA HARDWARE STORE, GROCERY AT IBA PANG ESTABLISIMIYENTO SA LALAWIGAN NG BULACAN AT ANG PAGBABAWAL SA PAGBEBENTA NITO SA MGA MENOR DE EDAD