header

ISANG KAUTUSAN NA NAGBABAWAL SA PAGGAMIT NG PANTAWID PAMILYANG PILIPINO PROGRAM CASH CARD BILANG SANGLA AT IBA PANG KAUGNAY NA GAWAIN AT ANG PAG-AATAS NG KAUKULANG MULTA HINGGIL DITO SA LALAWIGAN NG BULACAN

Author: Board Member
Code: ORD. NO. 42-2017
Date Approved: August 31, 2017

ISANG KAUTUSAN NA NAGBABAWAL SA PAGGAMIT NG PANTAWID PAMILYANG PILIPINO PROGRAM CASH CARD BILANG SANGLA AT IBA PANG KAUGNAY NA GAWAIN AT ANG PAG-AATAS NG KAUKULANG MULTA HINGGIL DITO SA LALAWIGAN NG BULACAN