header

ISANG KAUTUSANG NAGTATAKDA NG PANUNTUNAN UPANG LAHAT NG EXECUTIVE ORDERS NG MGA PUNONG BAYAN AT PUNONG LUNGSOD SA BULACAN AY MAAYOS NA MA-REVIEW NG PUNONG LALAWIGAN

Author: BOARD MEMBER
Code: KAU. BLG. 49-2018
Date Approved: February 22, 2018
ISANG KAUTUSANG NAGTATAKDA NG PANUNTUNAN UPANG LAHAT NG EXECUTIVE ORDERS NG MGA PUNONG BAYAN AT PUNONG LUNGSOD SA BULACAN AY MAAYOS NA MA-REVIEW NG PUNONG LALAWIGAN