header

AN ORDINANCE APPROVING THE AMENDMENTS TO THE REVISED CHARTER OF THE BULACAN POLYTECHNIC COLLEGE (BPC)

Author: Board Member
Code: ORD. NO. 41-2017
Date Approved: July 27, 2017

KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGPAPALIT NG PANGALAN NG TANGGAPAN NG PROVINCIAL YOUTH, SPORTS, EMPLOYMENT AND DEVELOPMENT OFFICE (PYSEDO) NA MAGING PROVINCIAL YOUTH SPORTS PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES OFFICE (PYSPESO) AT LUMIKHA NG ISANG (1) ADMINISTRATIVE POSITION AT LABING ISANG (11) REGULAR PLANTILLA POSITIONS

Download Attachement