header

    Vision


Isang natatangi, malaya at pro-aktibong Sanggunian na kumikilala sa patnubay ng Poong Maykapal sa pangangalaga at pagpapaunlad sa pangkalahatang kapakanan ng mga Bulakenyo sa pamamagitan ng makabago at mataas na uri ng pagbabatas.

    Mission