header

   Standing Committees (2019-2022)


PRESIDING OFFICER : HON. WILHELMINO M. SY-ALVARADO

MAJORITY FLOOR LEADER : HON. ALLAN RAY A. BALUYUT

ASSISTANT MAJORITY FLOOR LEADER : HON. RAMON R. POSADAS (Senior)
                                                      HON. BERNARDO B. OPLE (Junior)

MINORITY FLOOR LEADER : HON. ALLAN P. ANDAN

 1. Committee on Appropriations (Lupon sa Paglalaan)
  Chairman : Hon. WILHELMINO M. SY-ALVARADO
  Vice-Chairman : Hon. Allan Ray A. Baluyut
  Members : Hon. Erlene Luz V. Dela Cruz
      Hon. Ramon R. Posadas
      Hon. Romina D. Fermin
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 2. Committee on Women and Family (Lupon sa Kababaihan at Pamilya)
  Chairman : Hon. ERLENE LUZ V. DELA CRUZ
  Vice-Chairman : Hon. Emelita I. Viceo
  Members : Hon. Romina D. Fermin
      Hon. Alexis C. Castro
      Hon. Robert John Myron A. Nicolas
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 3. Committee on Human Rights (Lupon sa Karapatang Pantao)
  Chairman : Hon. Allan P. Andan
  Vice-Chairman : Hon. Alexis C. Castro
  Members : Hon. Erlene Luz V. Dela Cruz
      Hon. Romina D. Fermin
      Hon. Ramilito B. Capistrano

 4. Committee on Youth and Sports Development (Lupon sa Kabataan at Pagpapaunlad ng Palakasan)
  Chairman : Hon. Robert John Myron A. Nicolas
  Vice-Chairman : Hon. Alexis C. Castro
  Members : Hon. Emelita I. Viceo
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Romeo V. Castro, Jr.
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 5. Committee on Environmental Protection and Climate Change (Lupon sa Pangangalaga sa Kapaligiran)
  Chairman : Hon. Erlene Luz V. Dela Cruz
  Vice-Chairman : Hon. Allan Ray A. Baluyut
  Members : Hon. Emelita I. Viceo
      Hon. Romeo V. Castro, Jr.
      Hon. Bernardo B. Ople, Jr.
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 6. Committee on Cooperatives (Lupon sa Kooperatiba)
  Chairman : Hon. Allan Ray A. Baluyut
  Vice-Chairman : Hon. Ramon R. Posadas
  Members : Hon. Emelita I. Viceo
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Romina D. Fermin
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 7. Committee on Barangay Affairs (Lupon sa Ugnayang Pambarangay)
  Chairman : Hon. Ramilito B. Capistrano
  Vice-Chairman : Hon. Emelita I. Viceo
  Members : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr..
      Hon. Romeo V. Castro, Jr.
      Hon. Bernardo B. Ople, Jr.
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 8. Committee on Ways and Means (Lupon sa Pamamaraan at Pagkukunan)
  Chairman : Hon. Emelita I. Viceo
  Vice-Chairman : Hon. Allan Ray A. Baluyut
  Members : Hon. Romina D. Fermin
      Hon. Erlene Luz V. Dela Cruz
      Hon. Ramon R. Posadas
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 9. Committee on Education (Lupon sa Edukasyon)
  Chairman : Hon. Emelita I. Viceo
  Vice-Chairman : Hon. Erlene Luz V. Dela Cruz
  Members : Hon. Alexis C. Castro
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Romeo V. Castro, Jr.
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 10. Committee on Health (Lupon sa Kalusugan)
  Chairman : Hon. Wilhelmino M. Sy-Alvarado
  Vice-Chairman : Hon. Emelita I. Viceo
  Members : Hon. Alexis C. Castro
      Hon. Bernardo B. Ople, Jr.
      Hon. Romeo V. Castro, Jr.
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 11. Committee on Peace and Order (Lupon sa Kapayapaan at Kaayusan)
  Chairman : Hon. Bernardo B. Ople, Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Allan Ray A. Baluyut
  Members : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Romeo V. Castro, Jr.
      Hon. Emelita I. Viceo
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 12. Committee on Public Works and Infrastructure(Lupon sa Pagawaing Daan at Imprastraktura)
  Chairman : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Romeo V. Castro, Jr.
  Members : Hon. Bernardo B. Ople, Jr.
      Hon. Ramon R. Posadas
      Hon. Allan Ray A. Baluyut
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 13. Committee on Land Use, Urban Planning and Housing (Lupon sa Gamit Lupa, Papaplanong Urban at Pabahay)
  Chairman : Hon. Allan Ray A. Baluyut
  Vice-Chairman : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
  Members : Hon. Romina D. Fermin
      Hon. Bernardo B. Ople, Jr.
      Hon. Romeo V. Castro, Jr.
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 14. Committee on Agriculture and Fisheries (Lupon sa Agrikultura at Pangisdaan)
  Chairman : Hon. Romeo V. Castro, Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Allan Ray A. Baluyut
  Members : Hon. Erlene Luz V. Dela Cruz
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Bernardo B. Ople, Jr.
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 15. Committee on Trade and Industry (Lupon sa Kalakalan at Industriya)
  Chairman : Hon. Ramon R. Posadas
  Vice-Chairman : Hon. Allan P. Andan
  Members : Hon. Romina D. Fermin
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Alexis C. Castro

 16. Committee on Tourism, Culture and the Arts (Lupon sa Turismo, Kultura at Sining)
  Chairman : Hon. Emelita I. Viceo
  Vice-Chairman : Hon. Alexis C. Castro
  Members : Hon. Romina D. Fermin
      Hon. Robert John Myron A. Nicolas
      Hon. Ramon R. Posadas
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Hon. Allan P. Andan

 17. Committee on Transportation (Lupon sa Transportasyon)
  Chairman : Hon. Ramilito B. Capistrano
  Vice-Chairman : Hon. Allan Ray A. Baluyut
  Members : Hon. Romina D. Fermin
      Hon. Alexis C. Castro
      Hon. Bernardo B. Ople, Jr.
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 18. Committee on Labor and Overseas and Local Employment (Lupon sa Paggawa, Pangingibang Bansa at Lokal na Hanapbuhay)
  Chairman : Hon. Bernardo B. Ople, Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Erlene Luz V. Dela Cruz
  Members : Hon. Alexis C. Castro
      Hon. Emelita I. Viceo
      Hon. Romina D. Fermin
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 19. Committee on Justice and Good Government (Blue Ribbon Committee) (Lupon sa Katarungan at Mabuting Pamamahala)
  Chairman : Hon. Ramon R. Posadas
  Vice-Chairman : Hon. Emelita I. Viceo
  Members : Hon. Erlene Luz V. Dela Cruz
      Hon. Allan P. Andan
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.

 20. Committee on Civil Service (Lupon sa Serbisyo Sibil)
  Chairman : Hon. Allan P. Andan
  Vice-Chairman : Hon. Emelita I. Viceo
  Members : Hon. Bernardo B. Ople, Jr.
      Hon. Ramon R. Posadas
      Hon.Enrique A. Delos Santos, Jr.

 21. Legislative Backstopping Committee (Lupon sa Backstopping)
  Chairman : Hon. Wilhelmino M. Sy-Alvarado
  Vice-Chairman : Hon. Ramon R. Posadas
  Members : Hon. Allan Ray A. Baluyut
      Hon. Erlene Luz V. Dela Cruz
      Hon. Alexis C. Castro
      Hon. Emelita I. Viceo
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 22. Committee on Rules (Lupon sa Alituntunin)
  Chairman : Hon. Allan Ray A. Baluyut
  Vice-Chairman : Hon. Bernardo B.. Ople, Jr.
  Members : Hon. Ramon R. Posadas
      Hon. Alexis C. Castro
      Hon. Emelita I. Viceo
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 23. Oversight and Legislative Affairs Committee (Lupon sa Ugnayang Pang-Lehislatura)
  Chairman : Hon.
  Vice-Chairman : Hon.
  Members : Hon.
      Hon.
      Hon.

 24. Committee on Ethics and Privileges (Lupon sa Tuntunin at Pribilehiyo)
  Chairman : Hon. Romeo V. Castro, Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
  Members : Hon. Erlene Luz V. Dela Cruz
      Hon. Romina D. Fermin
      Hon. Alexis C. Castro
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Hon. Allan P. Andan

 25. Committee on Games and Amusements (Lupon sa Laro at Libangan)
  Chairman : Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Allan Ray A. Baluyut
  Members : Hon. Romeo V. Castro, Jr.
      Hon. Ramilito B. Capistrano
      Hon. Alexis C. Castro
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 26. Committee on Social Services (Lupon sa Kagalingang Panlipunan)
  Chairman : Hon. Alexis C. Castro
  Vice-Chairman : Hon. Romina D. Fermin
  Members : Hon. Erlene Luz V. Dela Cruz
      Hon. Bernardo B. Ople, Jr.
      Hon. Emelita I. Viceo
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 27. Committee on Communications, Information Technology and Mass Media (Lupon sa Komunikasyon, Teknolohiyang Pang-impormasyon, at Malayang Pamamahayag)
  Chairman : Hon. Romina D. Fermin
  Vice-Chairman : Hon. Allan Ray A. Baluyut
  Members : Hon. Ramilito B. Capistrano
      Hon. Romeo V. Castro, Jr.
      Hon. Bernardo B. Ople, Jr.
      Hon. Allan P. Andan

 28. Committee on Public Utilities (Lupon sa Pampublikong Palingkuran)
  Chairman : Hon. Romina D. Fermin
  Vice-Chairman : Hon. Bernardo B. Ople, Jr.
  Members : Hon. Romeo V. Castro, Jr.
      Hon. Robert John Myron A. Nicolas
      Hon. Alexis C. Castro
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 29. Committee on Economic Enterprise (Lupon sa Ekonomiya)
  Chairman : Hon. Romina D. Fermin
  Vice-Chairman : Hon. Emelita I. Viceo
  Members   Hon. Erlene Luz V. Dela Cruz
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
      Hon. Ramon R. Posadas
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 30. Committee on Agrarian Reform (Lupon sa Repormang Pangsakahan)
  Chairman : Hon. Allan P. Andan
  Vice-Chairman : Hon. Romeo V. Castro, Jr.
  Members : Hon. Ramilito B. Capistrano
      Hon. Robert John Myron A. Nicolas
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.

 31. Committee on Livelihood and Small to Medium Enterprises (Lupon sa Kabuhayan)
  Chairman : Hon. Ramon R. Posadas
  Vice-Chairman : Hon. Bernardo B. Ople, Jr.
  Members : Hon. Ramilito B. Capistrano
      Hon. Robert John Myron A. Nicolas
      Hon. Romeo V. Castro, Jr.
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 32. Committee on Awards and Recognition (Lupon sa Pagpaparangal at Pagkilala)
  Chairman : Hon. Bernardo B. Ople, Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Ramon R. Posadas
  Members : Hon. Norma S. Roque
      Hon. Robert John Myron A. Nicolas
      Hon. Romina D. Fermin
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan

 33. Committee on Indigenous Cultural Communities/Indigenous People (ICCS/IPS) (Lupon sa Katutubong Kulturang mga Pamayanan)
  Chairman : Hon. Norma S. Roque
  Vice-Chairman : Hon. Emelita I. Viceo
  Members : Hon. Bernanrdo B. Ople, Jr.
      Hon. Alexis C. Castro
      Hon. Romeo V. Castro, Jr.
  EX-OFFICIO MEMBER : Hon. Allan P. Andan