header

   Standing Committees (2022-2025)


PRESIDING OFFICER : VICE GOVERNOR ALEXIS C. CASTRO

MAJORITY FLOOR LEADER : HON. ERLENE LUZ "PECHAY" V. DELA CRUZ

MINORITY FLOOR LEADER : HON. ALLAN P. ANDAN

 1. Committee on Appropriations (Lupon sa Paglalaan)
  Chairman : Vice Governor Alexis C. Castro
  Vice-Chairman : Hon. Cezar "Teta" L. Mendoza
  Members : Hon. Romina "Mina" D. Fermin
      Hon. Richard "Ricky" A. Roque
      Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 2. Committee on Women and Family (Lupon sa Kababaihan at Pamilya)
  Chairman : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz
  Vice-Chairman : Hon. Romina "Mina" D. Fermin
  Members : Hon. Ramilito "Ramil" B. Capistrano
      Hon. Alexis C. Castro
      Hon. Raul "Aye" A. Mariano
    : Hon. Raul "Aye" A. Mariano
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 3. Committee on Human Rights (Lupon sa Karapatang Pantao)
  Chairman : Hon. Renato "Jay" DL. De Guzman Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Arthur "Art" A. Legaspi
  Members : Hon. William "WRV" R. Villarica
      Hon. Enrique "Jonjon" A. Delos Santos Jr.
      Hon. Raul "Aye" A. Mariano
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 4. Committee on Youth and Sports Development (Lupon sa Kabataan at Pagpapaunlad ng Palakasan)
  Chairman : Hon. Robert John Myron A. Nicolas
  Vice-Chairman : Hon. Renato "Jay" DL. De Guzman Jr.
  Members : Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.
      Hon. Enrique A. Delos Santos, Jr.
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 5. Committee on Environmental Protection and Climate Change (Lupon sa Pangangalaga sa Kapaligiran)
  Chairman : Hon. Raul "Aye" A. Mariano
  Vice-Chairman : Hon. Allen Dale DC. Baluyut
  Members : Hon. Lee Edward "Dingdong" V. Nicolas
      Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.
      Hon. Liberato "Pangko" P. Sembrano
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 6. Committee on Cooperatives (Lupon sa Kooperatiba)
  Chairman : Hon. Allen Dale DC. Baluyut
  Vice-Chairman : Hon. Arthur "Art" A. Legaspi
  Members : Hon. Ramilito "Ramil" B. Capistrano
      Hon. Cezar "Teta" L. Mendoza
      Hon. Richard "Ricky" A. Roque
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 7. Committee on Barangay Affairs (Lupon sa Ugnayang Pambarangay)
  Chairman : Hon. Ramil B. Capistrano
  Vice-Chairman : Hon. Robert John Myron A. Nicolas
  Members : Hon. Renato "Jay" DL. De Guzman Jr.
      Hon. Hon. Richard "Ricky" A. Roque
      Hon. Cezar "Teta" L. Mendoza
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 8. Committee on Ways and Means (Lupon sa Pamamaraan at Pagkukunan)
  Chairman : Hon. Cezar "Teta" L. Mendoza
  Vice-Chairman : Hon. Arthur "Art" A. Legaspi
  Members : Hon. Allen Dale DC. Baluyut
      Hon. Enrique "Jonjon" A. Delos Santos Jr.
      Romina "Mina" D. Fermin
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 9. Committee on Education (Lupon sa Edukasyon)
  Chairman : Hon. Cezar "Teta" L. Mendoza
  Vice-Chairman : Hon. Romina "Mina" D. Fermin
  Members : Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 10. Committee on Health (Lupon sa Kalusugan)
  Chairman : Hon. Raul "Aye" A. Mariano
  Vice-Chairman : Hon. Hon. Arthur "Art" A. Legaspi
  Members : Hon. Cezar "Teta" L. Mendoza
      Hon. Romina "Mina" D. Fermin .
      Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 11. Committee on Peace and Order (Lupon sa Kapayapaan at Kaayusan)
  Chairman : Hon. Enrique "Jonjon" A. Delos Santos Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Ramilito "Ramil" B. Capistrano
  Members : Hon. Hon. William "WRV" R. Villarica
      Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.
      Hon. Lee Edward "Dingdong" V. Nicolas
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 12. Committee on Public Works and Infrastructure(Lupon sa Pagawaing Daan at Imprastraktura)
  Chairman : Hon. Enrique "Jonjon" A. Delos Santos Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Arthur "Art" A. Legaspi
  Members : Hon. Lee Edward "Dingdong" V. Nicolas
      Hon. Renato "Jay" DL. De Guzman Jr.
      Hon. Allen Dale DC. Baluyut
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 13. Committee on Land Use, Urban Planning and Housing
  Chairman : Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.
  Vice-Chairman : Hon. Hon. Cezar "Teta" L. Mendoza
  Members : Hon. Raul "Aye" A. Mariano
      Hon. Allen Dale DC. Baluyut
      Hon. Enrique "Jonjon" A. Delos Santos Jr.
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 14. Committee on Agriculture (Lupon sa Agrikultura)
  Chairman : Hon. Allen Dale DC. Baluyut
  Vice-Chairman : Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.
  Members : Hon. Raul "Aye" A. Mariano
      Hon. Renato "Jay" DL. De Guzman Jr.
      Hon. Liberato "Pangko" P. Sembrano
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 15. Committee on Trade and Industry (Lupon sa Kalakalan at Industriya)
  Chairman : Hon. Arthur "Art" A. Legaspi
  Vice-Chairman : Hon. Lee Edward "Dingdong" V. Nicolas
  Members : Hon. William "WRV" R. Villarica
      Hon. Romina "Mina" D. Fermin
      Hon. Hon. Richard "Ricky" A. Roque
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 16. Committee on Tourism, Culture and the Arts (Lupon sa Turismo, Kultura at Sining)
  Chairman : Hon. Richard "Ricky" A. Roque
  Vice-Chairman : Hon. Romina "Mina" D. Fermin
  Members : Hon. Raul "Aye" A. Mariano
      Hon. Ramilito "Ramil" B. Capistrano
      Hon. Arthur "Art" A. Legaspi
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 17. Committee on Transportation (Lupon sa Transportasyon)
  Chairman : Hon. Cezar "Teta" L. Mendoza
  Vice-Chairman : Hon. Raul "Aye" A. Mariano
  Members : Hon. Arthur "Art" A. Legaspi
      Hon. Renato "Jay" DL. De Guzman Jr.
      Hon. Ramilito "Ramil" B. Capistrano
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 18. Committee on Labor and Overseas and Local Employment (Lupon sa Paggawa, Pangingibang Bansa at Lokal na Hanapbuhay)
  Chairman : Hon. Lee Edward "Dingdong" V. Nicolas
  Vice-Chairman : Hon. Raul "Aye" A. Mariano
  Members : Hon. Liberato "Pangko" P. Sembrano
      Hon. William "WRV" R. Villarica
      Hon. Robert John Myron A. Nicolas
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 19. Committee on Justice and Good Government (Blue Ribbon Committee) (Lupon sa Katarungan at Mabuting Pamamahala)
  Chairman : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz
  Vice-Chairman : Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.
  Members : Hon. Cezar "Teta" L. Mendoza
      Hon. Allen Dale DC. Baluyut
      Hon. Richard "Ricky" A. Roque
      Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 20. Committee on Civil Service (Lupon sa Serbisyo Sibil)
  Chairman : Hon. Allan P. Andan
  Vice-Chairman : Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.
  Members : Hon. Romina "Mina" D. Fermin
      Hon. Renato "Jay" DL. De Guzman Jr.
      Hon. Robert John Myron A. Nicolas
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)

 21. Legislative Backstopping Committee (Lupon sa Backstopping)
  Chairman : Vice Governor Alexis C. Castro
  Vice-Chairman : Hon. Hon. Cezar "Teta" L. Mendoza
  Members : Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 22. Committee on Rules (Lupon sa Alituntunin)
  Chairman : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz
  Vice-Chairman : Hon. Richard "Ricky" A. Roque
  Members : Hon. Cezar "Teta" L. Mendoza
      Hon. Allan P. Andan
      Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.

 23. Committee on Ethics and Privileges (Lupon sa Tuntunin at Pribilehiyo)
  Chairman : Hon. Renato "Jay" DL. De Guzman Jr..
  Vice-Chairman : Hon. Romina "Mina" D. Fermin
  Members : Hon. Arthur "Art" A. Legaspi
      Hon. Allen Dale DC. Baluyut
      Hon. Enrique "Jonjon" A. Delos Santos Jr.
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 24. Committee on Games and Amusements (Lupon sa Laro at Libangan)
  Chairman : Hon. Richard "Ricky" A. Roque
  Vice-Chairman : Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.
  Members : Hon. William "WRV" R. Villarica
      Hon. Enrique "Jonjon" A. Delos Santos Jr.
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 25. Committee on Social Services (Lupon sa Kagalingang Panlipunan)
  Chairman : Vice Governor Alexis C. Castro
  Vice-Chairman : Hon. Cezar "Teta" L. Mendoza
  Members : Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 26. Committee on Communications, Information Technology and Mass Media (Lupon sa Komunikasyon, Teknolohiyang Pang-impormasyon, at Malayang Pamamahayag)
  Chairman : Hon. Romina "Mina" D. Fermin
  Vice-Chairman : Hon. Lee Edward "Dingdong" V. Nicolas
  Members : Hon. Arthur "Art" A. Legaspi
      Hon. Renato "Jay" DL. De Guzman Jr.
      Hon. Allen Dale DC. Baluyut
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 27. Committee on Public Utilities (Lupon sa Pampublikong Palingkuran)
  Chairman : Vice Governor Alexis C. Castro
  Vice-Chairman : Hon. Enrique "Jonjon" A. Delos Santos Jr.
  Members : Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 28. Committee on Economic Enterprise (Lupon sa Ekonomiya)
  Chairman : Hon. Romina "Mina" D. Fermin
  Vice-Chairman : Hon. Raul "Aye" Mariano
  Members   Hon. Richard "Ricky" A. Roque
      Hon. Liberato "Pangko" P. Sembrano
      Hon. Arthur "Art" A. Legaspi
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 29. Committee on Livelihood and Small to Medium Enterprises (Lupon sa Kabuhayan)
  Chairman : Hon. Richard "Ricky" A. Roque
  Vice-Chairman : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz
  Members : Hon. Romina "Mina" D. Fermin
      Hon. Renato "Jay" DL. De Guzman Jr.
      Hon. Robert John Myron A. Nicolas
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 30. Committee on Awards and Recognition (Lupon sa Pagpaparangal at Pagkilala)
  Chairman : Hon. Arthur "Art" A. Legaspi
  Vice-Chairman : Hon. Renato "Jay" DL. De Guzman Jr.
  Members : Hon. Ramilito "Ramil" B. Capistrano
      Hon. William "WRV" R. Villarica
      Hon. Romina "Mina" D. Fermin
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)

 31. Committee on Indigenous Cultural Communities/Indigenous People (ICCS/IPS) (Lupon sa Katutubong Kulturang mga Pamayanan)
  Chairman : Hon. Liberato "Pangko" P. Sembrano
  Vice-Chairman : Hon. Hon. Ramilito "Ramil" B. Capistrano
  Members : Hon. Robert John Myron A. Nicolas
      Hon. Romeo "RC" V. Castro Jr.
      Hon. Allen Dale DC. Baluyut
    : Hon. Erlene Luz "Pechay" V. Dela Cruz (Majority Floor Leader)
    : Hon. Allan P. Andan (Minority Floor Leader)