header

Province of Benguet: Lakbay Aral sa Provincial Government of Bulacan

December 15, 2019

Lubhang mahalaga ang pagpapalitan ng mga "best practices" kahit saan mang organisasyon upang magkatulungan sa ikasasa-ayos ng bawat samahan. Kaya nga't nabuo ang katawagang "Lakbay-aral" lalo na sa mga government units. Isang pamamaraan ng pagpapalitan ng magagandang sistema at kasanayan. Naglalakbay upang mapag-aralan at makapag-bahagi rin ng mga best practices ang bawat munisipyo o lalawigan.

Heto nga't napili ang ating lalawigan ng mga kawani (Records at Administrative Officer) ng Pamahalaang Panlalawigan ng Benguet upang bisitahin para sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman at kakayahan. Dahil naniniwala sila na mayroon tayong established and functional records management system. Humigit kumulang 30 miyembro ng kanilang kapitolyo mula sa iba't-ibang departamento na in-charge sa mga records at archiving functions ang dumatal sa ating Kapitolyo noong ika-12 ng Disyembre, 2019.

Isa nga sa mandato ng Tanggapan ng kalihiman ng Sangguniang Panlalawigan ayon sa Seksyon 469 ng R.A. 1760 ng Local Government Code ng 1991 ang pagkakaroon ng maayos na salansan ng mga dokumento o record ng mga katitikan, ng mga pinagtibay na batas gaya ng resolusyon at ordinansa ng mga kasapi ng Sangguniang Panlalawigan.

Isa sa may pinakamahusay na namintinang Aklatang Panglehislatura at Archives ang Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan kung kaya't ito ang madalas na pinapasyalan at dinarayo ng ilang mga Sangguniang Panlalawigan, Pambayan man o Panlungsod upang gawing modelo sa kanilang mga probinsiya't bayan.

Ito ang dahilan sa pagsadya ng Sangguniang Panlalawigan ng Benguet sa kabila ng mahabang biyahe upang makita ang sistema ng Tanggapan ng kalihiman, partikular ang wastong pag-aalis ng mga dokumentong hindi na kailangan sa Tanggapan.

Nakakatuwang malaman na nasiyahan at nagkaroon sila ng bagong kaalaman in records keeping at na-appreciate ng ating mga panauhin ang warm welcome ng ating Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ng ating Kalihim, Ma. Perpetua R. Santos. Sa maikling talakayan na naganap sa Bulwagang Benigno Aquino, Jr. (session hall) ay natalakay ang mga mahahalagang puntos na kailangan upang maging maayos at episyente ang pagtatago ng mga records.

Isang karangalan na maihanay ang ating Tanggapan ng Kalihim ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan sa mga Tanggapan ng Malacañang Records Archives, Library and Museum and National Archives of the Philippines upang pasyalan at bisitahin para makapulot ng bagong kaalaman.

- RMagat