header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. 455-2016 NG SANGGUNIANG BAYAN NG CALUMPIT, “AN ORDINANCE ESTABLISHING THE MUNICIPAL BIRTHING FACILITY AND OFFICIALLY NAMING IT AS CALUMPIT RHU-I BIRTHING HOME OF THE MUNICIPALITY OF CALUMPIT AND DEFIN

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 002-T
Date Approved: January 11, 2017

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. 455-2016 NG SANGGUNIANG BAYAN NG CALUMPIT, “AN ORDINANCE ESTABLISHING THE MUNICIPAL BIRTHING FACILITY AND OFFICIALLY NAMING IT AS CALUMPIT RHU-I BIRTHING HOME OF THE MUNICIPALITY OF CALUMPIT AND DEFINING ITS GENERAL ADMINISTRATION”