header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 106 NG SANGGUNIANG BAYAN NG BALAGTAS, NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHAN NG MUNICIPAL DEVELOPMENT COUNCIL BLG. MDC-02, MDC-03, MDC-04 AT MDC-05 SERYE NG 2016 UKOL SA PAGLALAAN NG MGA KARAGDAGANG BUDGET (SUPPLEMEN

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 016-T
Date Approved: January 19, 2017

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 106 NG SANGGUNIANG BAYAN NG BALAGTAS, NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHAN NG MUNICIPAL DEVELOPMENT COUNCIL BLG. MDC-02, MDC-03, MDC-04 AT MDC-05 SERYE NG 2016 UKOL SA PAGLALAAN NG MGA KARAGDAGANG BUDGET (SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 2) NA MULA SA IBA’T IBANG PAGKUKUNAN AYON SA ITINATADHANA NG KAUTUSANG ITO