header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. 2016-10-P-03 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PAOMBONG, NA INAAMYENDAHAN ANG SEKSIYON 3K.03 (TIME OF PAYMENT) NG REVISED REVENUE CODE OF PAOMBONG NG 2011 NA INAMYENDAHAN NG PAMBAYANG KAUTUSAN BLG. 02-2011 NA PIN

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 018-T
Date Approved: January 19, 2017

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. 2016-10-P-03 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PAOMBONG, NA INAAMYENDAHAN ANG SEKSIYON 3K.03 (TIME OF PAYMENT) NG REVISED REVENUE CODE OF PAOMBONG NG 2011 NA INAMYENDAHAN NG PAMBAYANG KAUTUSAN BLG. 02-2011 NA PINAGTIBAY SA PAMAMAGITAN NG KAPASIYAHAN BLG. 2011-38