header

ISANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA IGG. PANGALAWANG PUNONG LALAWIGAN DANIEL R. FERNANDO, NA BUMILI AT PALITAN ANG KANYANG OPISYAL NA SASAKYAN

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 029-T
Date Approved: January 26, 2017

ISANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA IGG. PANGALAWANG PUNONG LALAWIGAN DANIEL R. FERNANDO, NA BUMILI AT PALITAN ANG KANYANG OPISYAL NA SASAKYAN