header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 24-2016 NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG MALOLOS, NA NAGTATAKDA AT NAGPAPAHINTULOT NG PAGPAPALIT-ANYO NG GAMIT (RECLASSIFICATION) SA LOTENG PAG-AARI NG COMMUNITIES BULACAN, INC. NA MAY SUKAT NA HUMIGI

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 032-T
Date Approved: January 31, 2017

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 24-2016 NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG MALOLOS, NA NAGTATAKDA AT NAGPAPAHINTULOT NG PAGPAPALIT-ANYO NG GAMIT (RECLASSIFICATION) SA LOTENG PAG-AARI NG COMMUNITIES BULACAN, INC. NA MAY SUKAT NA HUMIGIT-KUMULANG 57,426 METRO KUWADRADO NA MATATAGPUAN SA BARANGAY LOOK 1ST, LUNGSOD NG MALOLOS, MULA SA GAMIT AGRIKULTURAL TUNGO SA GAMIT RESIDENSIYAL