header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 15-2016 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, NA MULING INUURI ANG LUPANG SAKAHAN NA MATATAGPUAN SA BARANGAY LAGUNDI, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 23,857 METRO KUWADRADO NA SAKOP NG TITULO

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 033-T
Date Approved: January 31, 2017

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 15-2016 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, NA MULING INUURI ANG LUPANG SAKAHAN NA MATATAGPUAN SA BARANGAY LAGUNDI, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 23,857 METRO KUWADRADO NA SAKOP NG TITULO BLG. EP-585-C AT EP-567-C TUNGO SA GAMIT PANG-RESIDENSIYAL