header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. 09-02 NG SANGGUNIANG BAYAN NG OBANDO, “AN ORDINANCE PROHIBITING CHILDBIRTH HOME DELIVERIES IN THE MUNICIPALITY OF OBANDO, PROVINCE OF BULACAN”

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 035-T
Date Approved: January 31, 2017

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. 09-02 NG SANGGUNIANG BAYAN NG OBANDO, “AN ORDINANCE PROHIBITING CHILDBIRTH HOME DELIVERIES IN THE MUNICIPALITY OF OBANDO, PROVINCE OF BULACAN”