header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 107 NG SANGGUNIANG BAYAN NG BALAGTAS, NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET (ANNUAL BUDGET) NG BAYAN NG BALAGTAS PARA SA TAONG 2017 (FY 2017) AT GAYUNDIN SA PAGLALAAN NG HALAGANG P230,153,839.00 PARA DITO

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 055-T
Date Approved: February 9, 2017

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 107 NG SANGGUNIANG BAYAN NG BALAGTAS, NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET (ANNUAL BUDGET) NG BAYAN NG BALAGTAS PARA SA TAONG 2017 (FY 2017) AT GAYUNDIN SA PAGLALAAN NG HALAGANG P230,153,839.00 PARA DITO