header

KAUTUSAN NA NAG-AAMYENDA SA PANLALAWIGANG KAUTUSAN BLG. 25-2016 HINGGIL SA NAGBABAWAL SA MAINGAY NA TAMBUTSO NG MOTORSIKLO SA LALAWIGAN NG BULACAN

Author: BOARD MEMBER
Code: ORD. NO. 28-2017
Date Approved: February 9, 2017

KAUTUSAN NA NAG-AAMYENDA SA PANLALAWIGANG KAUTUSAN BLG. 25-2016 HINGGIL SA NAGBABAWAL SA MAINGAY NA TAMBUTSO NG MOTORSIKLO SA LALAWIGAN NG BULACAN