header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 30-2016 NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG MALOLOS, NA PINAGTITIBAY ANG SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 3 PARA SA TAONG 2016 NA MAY KINALAMAN SA KARAGDAGANG PONDO SA ILALIM NG MAINTENANCE AND OTHER OPERATING EXP

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 063-T
Date Approved: February 16, 2017

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 30-2016 NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG MALOLOS, NA PINAGTITIBAY ANG SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 3 PARA SA TAONG 2016 NA MAY KINALAMAN SA KARAGDAGANG PONDO SA ILALIM NG MAINTENANCE AND OTHER OPERATING EXPENDITURES PARA SA “MAINTENANCE OF MATERIAL RECOVERY FACILITIES”