header

ISANG KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 13-2015 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, NA MULING INUURI ANG LUPANG SAKAHAN NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BULIHAN, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 35,480 METRO KUWADRADO NA SAKOP NG T

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 067-T
Date Approved: February 16, 2017

ISANG KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 13-2015 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, NA MULING INUURI ANG LUPANG SAKAHAN NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BULIHAN, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 35,480 METRO KUWADRADO NA SAKOP NG TITULO BLG. 039-2014012417, 039-2015000580 AT 039-2014013832 TUNGO SA GAMIT PANG-RESIDENSIYAL