header

ISANG KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 10-2016 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, NA MULING INUURI ANG LUPANG SAKAHAN NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BINTOG, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 49,628.20 METRO KUWADRADO NA SAKOP N

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 070-T
Date Approved: February 16, 2017

ISANG KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 10-2016 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, NA MULING INUURI ANG LUPANG SAKAHAN NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BINTOG, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 49,628.20 METRO KUWADRADO NA SAKOP NG TITULO BLG. 039-2015002992, 039-2015003265, 039-2015004325 AT 039-2015004327 TUNGO SA GAMIT PANG-RESIDENSIYAL