header

ISANG KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 10-2016 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, NA MULING INUURI ANG LUPANG SAKAHAN NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BINTOG, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 6,649 METRO KUWADRADO NA SAKOP NG TI

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 071-T
Date Approved: February 16, 2017

ISANG KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 10-2016 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, NA MULING INUURI ANG LUPANG SAKAHAN NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BINTOG, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 6,649 METRO KUWADRADO NA SAKOP NG TITULO BLG. 039-2014012600 AT BARANGAY BULIHAN, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 40,839 METRO KUWADRADO NA SAKOP NG TITULO BLG. 039-2015000166, 039-2015000167, 039-2015000168 AT 039- 201411837 TUNGO SA GAMIT PANG-RESIDENSIYAL