header

ISANG KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 12-2016 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, NA MULING INUURI ANG LUPANG SAKAHAN NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BINTOG, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 39,893 METRO KUWADRADO NA SAKOP NG T

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 072-T
Date Approved: February 9, 2017

ISANG KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 12-2016 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, NA MULING INUURI ANG LUPANG SAKAHAN NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BINTOG, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 39,893 METRO KUWADRADO NA SAKOP NG TITULO BLG. 039-2014012369 AT BARANGAY BULIHAN, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 56,521 METRO KUWADRADO NA SAKOP NG TITULO BLG. 039-2014013036 TUNGO SA GAMIT PANG-RESIDENSIYAL