header

ISANG KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 14-2016 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, NA MULING INUURI ANG LUPANG SAKAHAN NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BINTOG, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 47,353 METRO KUWADRADO NA SAKOP NAGT

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 074-T
Date Approved: February 16, 2017

ISANG KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 14-2016 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, NA MULING INUURI ANG LUPANG SAKAHAN NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BINTOG, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 47,353 METRO KUWADRADO NA SAKOP NAGTITULO BLG. 039-2014014284 AT 2014014370 AT BARANGAY BULIHAN, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 1,683 METRO KUWADRADO NA SAKOP NG TITULO BLG. 039-2014014371 TUNGO SA GAMIT PANG-RESIDENSIYAL