header

ISANG KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 16-2016 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, NA MULING INUURI ANG LUPANG SAKAHAN NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BULIHAN, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 24,577 METRO KUWADRADO NA SAKOP NG T

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 075-T
Date Approved: February 16, 2017

ISANG KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 16-2016 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PLARIDEL, NA MULING INUURI ANG LUPANG SAKAHAN NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BULIHAN, PLARIDEL, BULACAN, NA MAY LAWAK AT KABUUANG SUKAT NA 24,577 METRO KUWADRADO NA SAKOP NG TITULO BLG. TCT 039-2015008874, TCT 039-2015007597, TCT 039-2015010359, TCT 039-2015009085 TUNGO SA GAMIT PANG-KOMERSIYAL/INDUSTRIYAL