header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY AT PINAHIHINTULUTAN ANG PUNONG LALAWIGAN IGG. WILHELMINO M. SY-ALVARADO, NA MAKAPASOK AT MAKALAGDA SA CONTRACT OF ACCREDITATION (MEDICAL TECHNOLOGY) SA PAGITAN NG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN NG BULACAN NA KANYANG KAKATAWANIN AT NG

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 136-T
Date Approved: March 9, 2017

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY AT PINAHIHINTULUTAN ANG PUNONG LALAWIGAN IGG. WILHELMINO M. SY-ALVARADO, NA MAKAPASOK AT MAKALAGDA SA CONTRACT OF ACCREDITATION (MEDICAL TECHNOLOGY) SA PAGITAN NG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN NG BULACAN NA KANYANG KAKATAWANIN AT NG NEW ERA UNIVERSITY, NA KAKATAWANIN NG KANILANG EXECUTIVE DIRECTOR, CENTER FOR MEDICAL AND ALLIED HEALTH SCIENCES GENESIS C. RIVERA, M.D., M.A., HINGGIL SA KANILANG INTENSIYON NA MAGAMIT ANG BULACAN MEDICAL CENTER PARA SA TRAINING NG KANILANG MGA MEDICAL TECHNOLOGY STUDENTS