header

KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PANLALAWIGANG INGAT YAMAN, BB. BELINDA B. BARTOLOME, AT PANLALAWIGANG TAGATASA, ARCH. RODELLO C. ROBLES, NA PUMASOK, SA NGALAN NG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN NG BULACAN, SA ISANG “COMPROMISE AGREEMENT” SA PAG

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 141-T
Date Approved: March 9, 2017

KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PANLALAWIGANG INGAT YAMAN, BB. BELINDA B. BARTOLOME, AT PANLALAWIGANG TAGATASA, ARCH. RODELLO C. ROBLES, NA PUMASOK, SA NGALAN NG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN NG BULACAN, SA ISANG “COMPROMISE AGREEMENT” SA PAGITAN NG MANILA ELECTRIC COMPANY (MERALCO) AT PAMAHALAANG PANLALAWIGAN, HINGGIL SA KASONG ISINAMPA NG MERALCO SA LOCAL BOARD OF ASSESSMENT APPEALS (LBAA) UKOL SA MGA BAYARIN NITO SA BUWIS SA LUPA, NA KUNG SAAN ANG BABALANGKASING PANUKALANG COMPROMISE AGREEMENT AY DADAAN SA PAGSUSURI NG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN BAGO ITO LAGDAAN