header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG ORDINANSA SA PANANALAPI BLG. 01 TAONG 2017 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PANDI, NA NAGTATADHANA NG TAUNANG TAYANG KITA AT TAYANG GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN NG PANDI, BULACAN PARA SA TAONG PISKAL 2017 NA MAY HALAGANG P183,405,7

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 148-T
Date Approved: March 16, 2017

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG ORDINANSA SA PANANALAPI BLG. 01 TAONG 2017 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PANDI, NA NAGTATADHANA NG TAUNANG TAYANG KITA AT TAYANG GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN NG PANDI, BULACAN PARA SA TAONG PISKAL 2017 NA MAY HALAGANG P183,405,741.00 AT P179,862,161.69 AT ORDINANSA SA PANANALAPI BLG. 02 TAONG 2017 NA NAGTATADHANA NG TAUNANG TAYANG KITA AT TAYANG GASTUSIN NG PANDI PUBLIC MARKET PARA SA TAONG PISKAL 2017 NA MAY HALAGANG P4,040,000.00 AT P2,971,484.80