header

ISANG KAPASIYAHAN NA MAGALANG NA HINIHILING SA BAWAT PAMAHALAANG BAYAN AT LUNGSOD NA SAKOP NG LALAWIGAN NG BULACAN, NA MAGSAGAWA NG KAUKULANG AKDANG LEHISLATIBO NA NAG-AATAS SA PAGTATALAGA NG MGA BARANGAY KAPITAN NG BARANGAY WOMEN’S DESK OFFICER PARA S

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 157-T
Date Approved: March 16, 2017

ISANG KAPASIYAHAN NA MAGALANG NA HINIHILING SA BAWAT PAMAHALAANG BAYAN AT LUNGSOD NA SAKOP NG LALAWIGAN NG BULACAN, NA MAGSAGAWA NG KAUKULANG AKDANG LEHISLATIBO NA NAG-AATAS SA PAGTATALAGA NG MGA BARANGAY KAPITAN NG BARANGAY WOMEN’S DESK OFFICER PARA SA PAGSUSULONG NG KAGALINGAN AT KARAPATAN NG SEKTOR NG KABABAIHAN AT GAYUNDIN ANG PAGBIBIGAY NG KAUKULANG PAGSASANAY AT SEMINAR HINGGIL SA TAMANG PAGTULONG AT PAG-ASISTE SA MGA KABABAIHAN AT PAGBIBIGAY KAALAMAN SA MGA UMIIRAL NA BATAS NA NAGTATAGUYOD NG INTERES NG NASABING SEKTOR