header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 464 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA MARIA, "AN ORDINANCE REZONING PARCELS OF LAND WITH A TOTAL AREA OF 43,621 SQUARE METERS MORE OR LESS, LOCATED AT BARANGAY GUYONG, SANTA MARIA, BULACAN IN FAVOR OF BOUNTY FRESH

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 502-T
Date Approved: September 28, 2017
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSAN BLG. 464 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA MARIA, "AN ORDINANCE REZONING PARCELS OF LAND WITH A TOTAL AREA OF 43,621 SQUARE METERS MORE OR LESS, LOCATED AT BARANGAY GUYONG, SANTA MARIA, BULACAN IN FAVOR OF BOUNTY FRESH FOODS INC., REPRESENTED BY MR. PETER JAMES CHENG, FROM AGRO-INDUSTRIAL TO INDUSTRIAL USE