header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. 10-2017 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PULILAN, "A MUNICIPAL CODE FOR THE MUNICIPALITY OF PULILAN, PROVINCE OF BULACAN, ADOPTING AND PURSUING A PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) APPROACH TOWARDS DEVELOPMENT, CR

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 516-T
Date Approved: October 5, 2017
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. 10-2017 NG SANGGUNIANG BAYAN NG PULILAN, "A MUNICIPAL CODE FOR THE MUNICIPALITY OF PULILAN, PROVINCE OF BULACAN, ADOPTING AND PURSUING A PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) APPROACH TOWARDS DEVELOPMENT, CREATING A PPP REGULATORY AUTHORITY, AND PROVIDING APPROPRIATIONS INCENTIVES THEREFOR AND FOR OTHER PURPOSES"