header

ISANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG TAUS-PUSONG PAKIKIRAMAY AT PAKIKIDALAMHATI ANG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN NG BULACAN, SA PANGUNGUNA NI IGG. WILHELMINO M. SY-ALVARADO, PUNONG LALAWIGAN AT ANG BUMUBUO NG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN, SA PANGUNGUNA NI IGG. DAN

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 037-T'18
Date Approved: January 25, 2018
ISANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG TAUS-PUSONG PAKIKIRAMAY AT PAKIKIDALAMHATI ANG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN NG BULACAN, SA PANGUNGUNA NI IGG. WILHELMINO M. SY-ALVARADO, PUNONG LALAWIGAN AT ANG BUMUBUO NG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN, SA PANGUNGUNA NI IGG. DANIEL R. FERNANDO, PANGALAWANG PUNONG LALAWIGAN, SA MGA NAULILANG PAMILYA, MGA KAMAG-ANAK, MGA KAIBIGAN AT MGA NAGMAMAHAL NA MAMAMAYAN NI IGG. PRUDENCIO N. URBANO, NA NAGING PUNONG BARANGAY NG SANGGUNIANG BARANGAY NG PINAC-PINACAN, SAN RAFAEL, BULACAN, NA SUMAKABILANG BUHAY NOONG IKA-18 NG ENERO, 2018