header

ISANG KAPASIYAHANG NAG-AATAS AT NAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN SA ISANG PROVINCIAL TECHNICAL WORKING GROUP NA BUMALANGKAS NG INVENTORY O TALAAN NG MGA LUPA AT IBA PANG REAL PROPERTY NA PAGMAMAY-ARI O MAY CLAIM OF OWNERSHIP ANG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN NG BULACA

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 038-T'18
Date Approved: January 25, 2018
ISANG KAPASIYAHANG NAG-AATAS AT NAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN SA ISANG PROVINCIAL TECHNICAL WORKING GROUP NA BUMALANGKAS NG INVENTORY O TALAAN NG MGA LUPA AT IBA PANG REAL PROPERTY NA PAGMAMAY-ARI O MAY CLAIM OF OWNERSHIP ANG PAMAHALAANG PANLALAWIGAN NG BULACAN AT GUMAWA NG KARAMPATANG LEGAL ACTION UPANG MASINOP O MA-RECOVER ANG MGA ITO AT MAISALIN SA PANGALAN NG LALAWIGAN NG BULACAN