header

KAUTUSAN NA NAGTATAKDA NA ANG IKA-30 NG NOBYEMBRE NG BAWAT TAON BILANG ARAW NI HEN. ANACLETO SF. ENRIQUEZ SA BUONG LALAWIGAN NG BULACAN

Author: BM Lourdes H. Posadas, BM Perlita A. delos Santos, BM Alexis C. Castro
Code: KAP BLG. 060-T'18 / KAU. BLG. 48-2018
Date Approved: February 8, 2018
KAUTUSAN NA NAGTATAKDA NA ANG IKA-30 NG NOBYEMBRE NG BAWAT TAON BILANG ARAW NI HEN. ANACLETO SF. ENRIQUEZ SA BUONG LALAWIGAN NG BULACAN

Download Attachment