header

ISANG KAPASIYAHAN NA MAGALANG NA HINIHILING NA GUNITAIN NG MGA AHENSIYA NG PAMAHALAAN AT MGA PRIBADONG KUMPANYA SA LALAWIGAN NG BULACAN ANG "ORANGE DAY" (NO TO VAWC) TUWING IKA-25 NG NOBYEMBRE BAWAT TAON AT TUWING IKA-25 NG BAWAT BUWAN SA PAMAMAGITAN NG P

Author: BOARD MEMBER
Code: KAP BLG. 094-T'18
Date Approved: March 1, 2018
ISANG KAPASIYAHAN NA MAGALANG NA HINIHILING NA GUNITAIN NG MGA AHENSIYA NG PAMAHALAAN AT MGA PRIBADONG KUMPANYA SA LALAWIGAN NG BULACAN ANG "ORANGE DAY" (NO TO VAWC) TUWING IKA-25 NG NOBYEMBRE BAWAT TAON AT TUWING IKA-25 NG BAWAT BUWAN SA PAMAMAGITAN NG PAGSUSUOT NG KULAY ORANGE NA KASUOTAN O ANUMANG PALAMUTI NA MAY KULAY NITO