header

KAUTUSAN NA ANG LUPANG SAKOP NG CAPITOL GROUNDS BATAY SA ORIGINAL CERTIFICATE OF TITLE NO. 104 NA MAY SUKAT NA DALAWAMPU'T DALAWANG EKTARYA AT ISANG LIBO AT TATLONG DAAN AT SIYAMNAPU'T TATLONG METRO KUWADRADO AY IPANGALAN AT KILALANIN BILANG "ANTONIO S. B

Author: BM Ma. Lourdes H. Posadas
Code: KAP BLG. 128-T'18 / KAU. BLG. 53-2018
Date Approved: March 20, 2018
KAUTUSAN NA ANG LUPANG SAKOP NG CAPITOL GROUNDS BATAY SA ORIGINAL CERTIFICATE OF TITLE NO. 104 NA MAY SUKAT NA DALAWAMPU'T DALAWANG EKTARYA AT ISANG LIBO AT TATLONG DAAN AT SIYAMNAPU'T TATLONG METRO KUWADRADO AY IPANGALAN AT KILALANIN BILANG "ANTONIO S. BAUTISTA BULACAN PROVINCIAL CAPITOL COMPOUND"

Download Attachment