header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN BLG. 2017-209 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA MARIA, NA PAGTIBAYIN ANG KAPASIYAHAN BLG. 10, TAONG 2017 NG PAMBAYANG LUPON SA PAGPAPAUNLAD (KAPASIYAHANG NAG-AAMYENDA NG MGA PROYEKTO SA PANTAUNANG PLANO SA PAMUMUHUN

Author:
Code: KAP BLG. 220-T'18
Date Approved: May 24, 2018
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN BLG. 2017-209 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA MARIA, NA PAGTIBAYIN ANG KAPASIYAHAN BLG. 10, TAONG 2017 NG PAMBAYANG LUPON SA PAGPAPAUNLAD (KAPASIYAHANG NAG-AAMYENDA NG MGA PROYEKTO SA PANTAUNANG PLANO SA PAMUMUHUNAN (AIP) PARA SA TAONG 2017 NA NAGKAKAHALAGA NG P19,800,000.00)