header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. 2018-013 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SAN ILDEFONSO, "AN ORDINANCE RECLASSIFYING THREE PARCELS OF LAND CONTAINING A TOTAL AREA OF MORE OR LESS 55,141 SQUARE METERS REGISTERED UNDER TCT NO. 039-2016003120, TC

Author:
Code: KAP BLG. 226-T'18
Date Approved: June 7, 2018
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. 2018-013 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SAN ILDEFONSO, "AN ORDINANCE RECLASSIFYING THREE PARCELS OF LAND CONTAINING A TOTAL AREA OF MORE OR LESS 55,141 SQUARE METERS REGISTERED UNDER TCT NO. 039-2016003120, TCT NO. 039-2016003121 AND TCT NO. 039-2016003122, ALL SITUATED IN BARANGAY BASUIT, SAN ILDEFONSO, BULACAN, FROM AGRICULTURAL TO AGRO-INDUSTRIAL USE"