header

KAUTUSAN NA NAGTATAKDA SA LAHAT NG PAMAHALAANG LOKAL, MGA AHENSYA AT TANGGAPANG PAMPUBLIKO AT PRIBADO PARTIKULAR NA ANG MGA TOURISM-RELATED ESTABLISHMENTS KAGAYA NG MGA MALL, RESTAURANT, HOTEL, RESORT AT KAPAREHONG ESTABLISIMYENTO SA LALAWIGAN NG BULACAN

Author: BM Ma. Lourdes Posadas
Code: ORD. NO. 57-2018
Date Approved: June 28, 2018
KAUTUSAN NA NAGTATAKDA SA LAHAT NG PAMAHALAANG LOKAL, MGA AHENSYA AT TANGGAPANG PAMPUBLIKO AT PRIBADO PARTIKULAR NA ANG MGA TOURISM-RELATED ESTABLISHMENTS KAGAYA NG MGA MALL, RESTAURANT, HOTEL, RESORT AT KAPAREHONG ESTABLISIMYENTO SA LALAWIGAN NG BULACAN NG BUONG PAGSUPORTA AT PAKIKIISA SA SINGKABAN FESTIVAL TUWING BUWAN NG SETYEMBRE NG BAWAT TAON SA PAMAMAGITAN NG PAGPAPATUGTOG NG OPISYAL NA JINGLE/PAGPAPALABAS NG MGA VIDEO SA MGA SINEHAN AT PAGKAKABIT O PAGLALAGAY NG ARKONG KAWAYAN O ANUMANG PALAMUTI AT MENSAHE NG PAGSUPORTA, PAGLAHOK SA ANUMANG PROGRAMANG NAKAPALOOB SA PAGDIRIWANG NG SINGKABAN FESTIVAL"