header

ISANG KAUTUSAN NA NAGTATAKDA NG PAGLALAGAY NG ARKO (SINGKABAN) SA PAMBUNGAD NA MGA GUSALING PASUKAN NG PAMAHALAANG BAYAN, PAMAHALAANG LUNGSOD AT SA LAHAT NG MGA MALL, PAARALAN AT UNIBERSIDAD TUWING SASAPIT ANG BUWAN NG SETYEMBRE KUNG SAAN MAGKAKAROON NG P

Author:
Code: ORD. NO. 60-2018
Date Approved: August 2, 2018
ISANG KAUTUSAN NA NAGTATAKDA NG PAGLALAGAY NG ARKO (SINGKABAN) SA PAMBUNGAD NA MGA GUSALING PASUKAN NG PAMAHALAANG BAYAN, PAMAHALAANG LUNGSOD AT SA LAHAT NG MGA MALL, PAARALAN AT UNIBERSIDAD TUWING SASAPIT ANG BUWAN NG SETYEMBRE KUNG SAAN MAGKAKAROON NG PATIMPALAK PAGANDAHAN NG KANILANG SINGKABAN