header

KAUTUSAN NA NAGTATAKDA NG TAUNANG PAGSASAGAWA NG PROGRAMANG SINELIKSIK BULACAN NA KINAPAPALOOBAN NG DOCUFEST, COFFEE TABLE BOOK PUBLICATION, FILM SHOWING, WORKSHOP, CONFERENCE AT IBA PA AT PAGLALAAN NG KAUKULANG PONDO PARA DITO

Author:
Code: ORD. NO. 65-2018
Date Approved: November 8, 2018
KAUTUSAN NA NAGTATAKDA NG TAUNANG PAGSASAGAWA NG PROGRAMANG SINELIKSIK BULACAN NA KINAPAPALOOBAN NG DOCUFEST, COFFEE TABLE BOOK PUBLICATION, FILM SHOWING, WORKSHOP, CONFERENCE AT IBA PA AT PAGLALAAN NG KAUKULANG PONDO PARA DITO