header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN BLG. 2018-174 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA MARIA, NA PAGTIBAYIN ANG KAPASIYAHAN BLG. 6, TAONG 2018, NG LUPONG TAGAPAGPAGANAP NG PAMBAYANG LUPON SA PAGPAPAUNLAD - KAPASIYAHANG NAGLILIPAT NG PONDONG P3,100,000.0

Author:
Code: KAP BLG. 063-T'19
Date Approved: February 7, 2019
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN BLG. 2018-174 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA MARIA, NA PAGTIBAYIN ANG KAPASIYAHAN BLG. 6, TAONG 2018, NG LUPONG TAGAPAGPAGANAP NG PAMBAYANG LUPON SA PAGPAPAUNLAD - KAPASIYAHANG NAGLILIPAT NG PONDONG P3,100,000.00 NA NAKAHANAY SA PANTAUNANG PLANO SA PAGPAPAUNLAD MULA SA 20% ECONOMIC DEVELOPMENT FUND (EDF) PARA SA TAONG 2018