header

KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN BLG. 2018-175 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA MARIA, NA PAGTIBAYIN ANG KAPASIYAHAN BLG. 7, TAONG 2018, NG LUPONG TAGAPAGPAGANAP NG PAMBAYANG LUPON SA PAGPAPAUNLAD - KAPASIYAHANG NAG-A-UPDATE NG PROYEKTO SA LOCAL D

Author:
Code: KAP BLG. 064-T'19
Date Approved: February 7, 2019
KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAPASIYAHAN BLG. 2018-175 NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA MARIA, NA PAGTIBAYIN ANG KAPASIYAHAN BLG. 7, TAONG 2018, NG LUPONG TAGAPAGPAGANAP NG PAMBAYANG LUPON SA PAGPAPAUNLAD - KAPASIYAHANG NAG-A-UPDATE NG PROYEKTO SA LOCAL DEVELOPMENT INVESTMENT PROGRAM (LDIP) PARA SA TAONG 2017-2020 NG NAGKAKAHALAGA NG P77,000,000.00